Ydelser

IT-beredskabsplan: Vær forberedt i tilfælde af store nedbrud

Inden for IT-sikkerhed er det vigtigt at have en beredskabsplan. En klar plan, rollefordeling og strategi, når alle computerne er brudt sammen, en naturkatastrofe har ramt, eller I er blevet udsat for et cyberangreb.

MI Support IT kan hjælpe jer med at lægge jeres IT-beredskabsplan og træne den, så I er forberedt i tilfælde af nedbrud.

Hvorfor have en IT-beredskabsplan?

Hvis jeres IT-systemer rammes af et nedbrud, vil det kunne mærkes på bundlinjen, da det kan sætte en stopper for medarbejderes arbejde og have store omkostninger i forbindelse med ekstraudgifter til gendannelse af data.

Med en beredskabsplan ved I, hvordan systemerne kommer så hurtigt op at køre igen som muligt.

Derudover er der for visse virksomheder lovkrav til, at data skal kunne gendannes, og samtidig krav om en nødplan i tilfælde af nedbrud. Jeres data er værdifulde, så de er essentielle at kunne gendanne.

En IT-beredskabsplan giver også øget kundetillid, da I kan demonstrere en klar plan i tilfælde af større nedbrud.
Lad os lægge en plan

Planlægning, rådgivning og træning med MI Support IT

En god IT-beredskabsplan kræver forberedelse, viden og træning.

Vores IT-specialister har stor erfaring med at udarbejde en grundig beredskabsplan, som vi efterfølgende kan træne med jer via simulationer, hvor vi simulerer et nedbrud. Træningen gør, at alle kender deres rolle og fælles procedure i tilfælde af et rigtigt nedbrud.

En grundig IT-beredskabsplan skal blandt andet indeholde en risikovurdering af potentielle trusler og konsekvenserne af et nedbrud. Dertil skal det vurderes, hvilke IT-systemer der er afgørende for den daglige drift, så de kan prioriteres øverst i tilfælde af nedbrud.

I planen er det også vigtigt, at hvert enkelt medarbejder kender sin rolle. Hvem ringer efter hjælp, hvem er ansvarlig, og hvor mødes man, når IT-systemerne ikke virker.

Alt dette kan MI Support IT hjælpe jer med at udarbejde på en effektiv og professionel måde.

Ring til os, når uheldet er ude

Rammes I af et fatalt nedbrud, har I brug for professionel hjælp. Som en del af jeres beredskabsplan kan vi planlægge, at I kontakter os i tilfælde af uheld.

I disse tilfælde vil vi smide alt, hvad vi har i hænderne, for at komme ud og reetablere jeres IT-systemer.

Her vil vi gendanne tingene i den prioriterede rækkefølge og sørge for, at potentielle hackere ikke kan bryde ind i jeres systemer på ny.

I kan kontakte MI Support IT 24 timer i døgnet i tilfælde af nedbrud.

Få en uforpligtende samtale

Har I brug for at udarbejde eller træne jeres IT-beredskabsplan, er I altid velkomne til at kontakte os.

Vi kan også lave en aftale, hvor vi er jeres eksterne IT-sikkerhedsfirma, hvis I rammes af nedbrud.

Kontakt os på telefon 3212 3232 eller skriv til os på info@misupport.dk.